top of page
  • iphotex

„Mit Geld in der Not, neuer Kraft und gutem Rat“ - KiO


KiO hilft und wir helfen mit. KiO – das ist der Verein Kinderhilfe Organtransplantation - Sportler für Organspende e.V., dieser unterstützt Kinder und ihre Familien in Not. Pro Jahr helfen sie mehr als 100 Familien mit organkranken und transplantierten Kindern. Sie sind zur Stelle, wenn den Eltern Geld für wichtige Dinge fehlt. Sie springen ein, wenn dringend Erholung oder ein offenes Ohr benötigt wird.


Der Verein wurde als Initiative des Sports im Jahr 2004 von mehr als 100 Olympiasiegern, Welt- und Europameistern gegründet. Wenn Kassen und andere Institutionen sich weigern und die Existenz der Familien auf dem Spiel steht, dann hilft KiO bspw. mit der Finanzierung von Übernachtungen in Kliniknähe und Wohnraumanpassungen für ein keimarmes Umfeld.


Für Erholung und Zuversicht wird bei verschiedenen Freizeitprogrammen gesorgt, dies hilft allen transplantierten Kindern, ihren Eltern und Geschwistern. Somit ist klar: KiO schafft es nicht nur mit Geld, sondern auch mit Kraft und Rat für Kinder und Familien in Not da zu sein.


Ein Engagement, das wir gerne unterstützen: Der KiO Gedanke hat uns überzeugt, deshalb möchten auch wir einen Teil dazu beitragen und haben 5.000€ an diesen so bemerkenswerten Verein gespendet.


"Z pieniędzmi w potrzebie, nową siłą i dobrą radą" - KiO

KiO pomaga i my też pomagamy. KiO - to stowarzyszenie Kinderhilfe Organtransplantation - Sportler für Organspende e.V., które wspiera dzieci i ich rodziny w potrzebie. Każdego roku pomagają ponad 100 rodzinom z dziećmi chorymi na narządy i po przeszczepach. Są tam, gdy rodzicom brakuje pieniędzy na ważne rzeczy. Wkraczają, gdy pilnie potrzebny jest odpoczynek lub współczujące ucho.


Stowarzyszenie zostało założone jako inicjatywa sportowa w 2004 roku przez ponad 100 mistrzów olimpijskich, mistrzów świata i mistrzów Europy. Kiedy firmy ubezpieczeniowe i inne instytucje odmawiają pomocy, a życie rodzin jest zagrożone, KiO pomaga, na przykład finansując noclegi w pobliżu kliniki i dostosowując przestrzeń życiową, aby zapewnić środowisko wolne od zarazków.


Rekreacja i pewność siebie są zapewniane przez różne programy rekreacyjne, które pomagają wszystkim przeszczepionym dzieciom, ich rodzicom i rodzeństwu. Jest więc jasne: KiO udaje się być tam dla dzieci i rodzin w potrzebie nie tylko z pieniędzmi, ale także z siłą i radą.


To zobowiązanie, które z radością wspieramy: Idea KiO przekonała nas, więc chcielibyśmy również wnieść swój wkład i przekazaliśmy 5000 euro na rzecz tego niezwykłego stowarzyszenia.

3 Ansichten

Comments


bottom of page